STUDIA SOCIOLOGICA VIII (2016), vol.2                                                   

Criminology and Social Disorganization in the Globalised World. 

Theoretical and Practical Aspects

Kryminologia i dezorganizacja w globalnym świecie.
Aspekty teoretyczne i praktyczne

pod redakcją / edited by: Krzysztof CZEKAJ

Studia Sociologica VIII (2016), vol. 2 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Krzysztof Czekaj, Kryminologia i dezorganizacja w globalnym świecie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, p. 6-15

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Colin Sumner,The Rule of Law and Civil Rights in Contemporary Marxist Theoryp. 16-40

Pełny tekst/Full text

 

Niamh Hourigan, Rule-breaking, Inequality and Globalization: the Trans-nationalization of Irish Criminal Gangsp. 41-55

Pełny tekst/Full text

 

Błażej Kaucz, Legal professionsp. 56-66

Pełny tekst/Full text

 

Adediran Daniel Ikuomola, Rashidi Akanji OkunolaUrban Space and the Proliferation of Illegal and Substandard Crèche Facilities in Nigeria, p. 67-79

Pełny tekst/Full text

 

Andrzej Bałandynowicz, Epistemologiczno-fenomenologiczny obraz zjawiska zabójstwa typu podstawowegop. 80-89

Pełny tekst/Full text

 

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Czynniki sytuacyjne w etiologii zbrodni zabójstwa, p. 90-113

Pełny tekst/Full text

  

Anna Kieszkowska, Możliwości życiowe osób będących w konflikcie z prawemp. 114-129

Pełny tekst/Full text

  

Wojciech Dadak, "Przestępstwa bez ofiar" - zapomniana koncepcja czy aktualny problem kryminalnopolityczny?p. 130-142

Pełny tekst/Full text

 

Jadwiga Mazur, Hazard - droga wejścia do przestępstwa. Próba analizy zjawiska, s. 143-154

Pełny tekst/Full text

 

Eugeniusz Moczuk, Arkadiusz Leśniak-Moczuk, Postawy osób mieszkających w zintegrowanych społecznosciach lokalnych wobec przestępczości (na przykładzie Podkarpacia), s. 155-176

Pełny tekst/Full text

 

Barbara Nowak, Sytuacja służących kobiet w kontekście winy, kary i działań pomocowych na obszarach Krakowa w XIX w.s. 177-192

Pełny tekst/Full text

 

Łukasz Cywiński, Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa oraz pomoc społeczna. Działania kuratora oraz pracownika socjalnego w środowisku lokalnyms. 193-201

Pełny tekst/Full text

 

Agnieszka Mucha, Diagnoza przestępczości osądzonej dla Krakowa Krowodrzy na podstawie analizy akt sądowychs. 202-217

Pełny tekst/Full text

 

RECENZJE/REVIEWS

Anna Fiń, Sudhir Venkatesh, Floating City. A Rogue Sociologist Lost and Foundin New York’s Underground Economy, Penguin Books New York 2014s. 218-222

Pełny tekst/Full text

 

Mirosław Boruta, Dawn L. Rothe i David O. Friedrichs, Crimes of Globalization. New Directions in Critical Criminology, Routlegde, London – New York 2015s. 223-224

Pełny tekst/Full text

 

Tatiana Majcherkiewicz, Hillary Potter, Intersectionality and Criminology. Disrupting
and Revolutionizing Studies of Crime, Routledge, London 2015
s. 225-229

Pełny tekst/Full text

 

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychologia Penitencjarna,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
s. 230-234

Pełny tekst/Full text

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Teresa Zbyrad, Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności", 14–17 września 2016, Gdańsks. 235-237

Pełny tekst/Full text

 

AUTORZY/AUTHORS, s.238

Autorzy/Authors

 

STUDIA SOCIOLOGICA VIII (2016), vol.1                                                   

Selected Topics in Experimental Social Science

pod redakcją / edited by: Tadeusz SOZAŃSKI

Studia Sociologica VIII (2016), vol. 1 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Tadeusz Sozański, Experimental Social Science p. 5-41

Pełny tekst

 

ARTYKUŁY

Martha FoschiExperimental Contributions to Sociological Immigration-Research, p. 42-61

Pełny tekst

 

Murray Webster, Jr., Jane Sell, The Present Status and Future Prospects of Experiments in the Social Sciences, p. 62-80

Pełny tekst

 

Robert K. Shelly, Ann Converse Shelly, Assessing Epistemic Claims by Experimental Evidencep. 80-95

Pełny tekst

 

Jane Sell, Murray Webster, Jr., The Importance of Cross-Cultural Experiments for the Social Sciences, p. 96-106

Pełny tekst

 

Iza Desperak, Can Socio-Cultural Context Affect Experimental Results? The Case of the Zimbardo Prison Experiment Repeated in Poland by Artur Żmijewskip. 107-116

Pełny tekst

 

Zbigniew Karpiński, Kinga Wysieńska-Di Carlo, Modelling Social Situations: Trust and Cooperation Among Strangers of Unequal Status, p. 117-142

Pełny tekst

  

Szymon Czarnik, Reading Minds of Experimental Subjects. Insights from Pre- and Post-Experimental Surveys in a Redistribution Game Experimentp. 143-165

Pełny tekst

  

Marcel Kotkowski, Psychophysiological Techniques for Measuring Emotion
in Social Science, 
p. 166-178

Pełny tekst

 

RECENZJE

Anna Karnat-Napieracz, Bez wzajemności albo w stronę czystego daru. Refleksje socjologiczne wokół decyzji podejmowanych przez żywych dawców narządów (rec. S. Drakulić, Ciało z jej ciała: O banalności dobra, tłum. D. Kozińska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2008), s. 179-189

Pełny tekst

Małgorzata Krywult-Albańska, Cicha rewolucja. Czy rosnąca skala życia w pojedynkę zmieni oblicze społeczeństwa? (rec. E. Klinenberg, Going Solo. The Extraordinary Rise and Surprising Appeal of Living Alone, Duckworth Overlook, London 2014), s. 190-197

Pełny tekst

 

Justyna Tomczyk, Gender w PRL: droga ku (nie)udanej emancypacji kobiet (rec. M. Fidelis, Kobiety, komunizm i industrializacja w powojennej Polsce, tłum. M. Jaszczurowska, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2015)s. 198-203

Pełny tekst

 

SPRAWOZDANIA

Grzegorz Kubiński, Sprawozdanie z konferencji naukowej „Islam w badaniach i praktyce kontaktów międzykulturowych”s. 204-207

Pełny tekst

 

 AUTORZY, s.208

Pełny tekst

 

STUDIA SOCIOLOGICA VII (2015), vol.1                                                   

Ciało w przestrzeni społecznej. Współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny

pod redakcją: Teresy ZBYRAD

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Teresa Zbyrad, Wstęp s. 5-8

Pełny tekst

 

ARTYKUŁY

Katarzyna Gurczyńska-SadyGroźba zezwierzęcenia z wnętrza cywilizacjis. 9-17

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Hanna Dębska, Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieus. 18-38

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Jarosław Barański, Ciało i jego medioplastia. Uwagi wstępne na temat obrazowości ciałas. 39-53

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Radosław Łazarz, Ukryte piękno ciała. Wybrane aspekty konstrukcji ciała jako przedmiotu społecznego, s. 54-66

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Teresa Zbyrad, Przekształcanie ciała – tatuaż i piercing. Motywy osobiste i znaczenie społecznes. 67-77

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Beata Tobiasz-Adamczyk, Wybrane aspekty relacji pomiędzy socjologią medycyny a socjologią chorobys. 78-96

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Antonina Ostrowska, Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami zdrowotnymis. 97-114

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Justyna Przybyło-Szlachta, Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości i zaburzeń obrazu siebies. 115-122

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

RECENZJE

Katarzyna Gurczyńska-Sady, Człowiek jako słowo i ciało.W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu,Universitas, Kraków 2013 (Ireneusz Ziemiński)s. 123-135

Pełny tekst

 

Barbara Józefik, Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 (Ewa Czerwińska-Jakimiuk)s. 184-192

Pełny tekst

 

Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society, red. Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014 (Piotr Stawiński)s. 139-142

Pełny tekst

 

Antonina Sebesta, Etyka i ethos „ludzi gór”, Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, Zakopane 2014 (Janusz A. Majcherek)s. 143-145

Pełny tekst

 

 

 AUTORZY, s.146

 

STUDIA SOCIOLOGICA VII (2015), vol.2                                                  

Komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie

pod redakcją: Marii Pauli MALINOWSKI RUBIO

 

Studia Sociologica VII (2015), vol. 2 (całość)

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

María Paula Malinowski Rubio, Wstęp s. 5-11

Pełny tekst

María Paula Malinowski Rubio, Preface s. 12-17

Pełny tekst

 

ARTYKUŁY

Leszek Korporowicz, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, s. 18-34

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Sylwia Jaskuła, Wirtualna transformacja międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych. O przemianach w pedagogice komunikacji, s. 35-49

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Aleksandra Winiarska, Mediacje międzykulturowe – rola i kompetencje mediatoras. 50-64

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Izabela Korbiel, Komunikacja międzykulturowa w czasie kryzysu, s. 65-76

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Piotr Stawiński, Religia w społeczeństwie wielokulturowym. Wybrane aspektys. 77-88

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Tomasz Paklepa, Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami, s. 89-105

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Marek Butrym, Studenci zagraniczni w Lublinie. Studenci socjologii KUL, UMCS i medycyny Uniwersytetu Medycznego o swoich zagranicznych kolegachs. 106-119

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Elizabeth Goode, Autoethnography from ‘In-between’: An Account of the Cultural Identity Construction of a Korean-Australian Adoptee, s. 120-138

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Porębski, Instytucjonalne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej (na przykładzie historycznej analizy zmian w szwajcarskich instytucjach federalnych), s. 139-148

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Oleg Yarosh, Komunikacja a inkulturacja w wieloetnicznych sufickich wspólnotach Berlina, s. 149-165

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Władimir Fadieiev, Tożsamość i schizmogeneza. O społeczno-kulturowych uwarunkowaniach kryzysu ukraińskiego, s. 166-180

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Dorota Dziewanowska, Aspekt kulturoznawczy w kształceniu językowym studentów rusycystyki (w świetle rosyjskiej literatury glottodydaktycznej oraz praktyki nauczania rosyjskiej etykiety językowej), s. 181-193

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Nikitorowicz, Przemiany tożsamości na przykładzie Ukraińców Podlasia, s. 194-206

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Dróżdż, Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce, s. 207-226

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

RECENZJE

Małgorzata Krywult-Albańska, Globalne nierówności w ujęciu wielowymiarowym,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 (Therborn Göran)s. 227-234

Pełny tekst

 

SPRAWOZDANIA

Dorota Czakon, Sprawozdanie z Konferencji Komunikacja międzykulturowas. 235

Pełny tekst

 

 

 AUTORZY, s.236

Pełny tekst

 

STUDIA SOCIOLOGICA VI (2014), vol.1

                                                                                                                                    -  wróć do archiwum -

Sekularyzacja, desekularyzacja, postsekularyzm

pod redakcją: Michała WARCHALI

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Michał Warchala, Wprowadzenie: Sekularyzacja jako źródło cierpień, s. 5-8

Pełny tekst

Michał WarchalaIntroduction: Secularization and its discontentss. 9-12

Pełny tekst

 

KONTEKSTY

Łukasz Kutyło, Między sekularyzacja a desekularyzacją. W poszukiwaniu globalnej teorii przemian religijnych, s. 13-27

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrii Baumeister, Sekularyzacja i prawomocność Nowoczesnościs. 28-38

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Jennifer Guyver, Meaning under the Nova-Effect: The Role of Substantiv and Functional Definitions in Charles Taylor’s A Secular Ages. 39-50

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Maria Rogińska, Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość w poszukiwaniu całościs. 51-68

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Stanisław Obirek, Pluralizacja, sekularyzacja. postsekularyzms. 69-82

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Robert Borkowski, Teologia polityczna dżihadyzmu w perspektywie antropologii politykis. 83-98

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

BADANIA

Panagiotis Pentaris, Religion, Secularism and Professional Practices. 99-109

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Erdem Damar, Complexities of the Secular/Islamic Divide and Multiple Secularismsin Turkey: The Anti-Capitalist Muslims in the ‘Gezi Park’ Protestss. 110-125

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Viktor Yelensky, Religion and Nation-Building in the Epoch.of Desecularization: The Case of Ukraine, s. 126-143

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Gołąb, Poglądy wierzących i niewierzących. naukowców na to, jakie cechy przypisuje Bogu większość Polakóws. 144-162

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Pankalla, Anna Wieradzka Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa, s. 163-177

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

KOMENTARZE I SPRAWOZDANIA

Piotr Stawiński „Filozofia na użytek publiczny” – rola nauk społecznych według Roberta N. Bellaha, s. 178-184

Pełny tekst

 

Dorota Czakon,  Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków 28–29 X 2013), s. 185-186

Pełny tekst

 

Authors, s. 187

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla