Redaktor  naukowy:
Janusz A. MAJCHEREK

 

Sekretarz redakcji:

Aldona GUZIK

 

Kolegium redakcyjne:
Krzysztof CZEKAJ

Sławomir KAPRALSKI

Halina SEKUŁA-KWAŚNIEWICZ

Jadwiga MAZUR

Maria Paula MALINOWSKI RUBIO

Anna RĘBOWSKA-SOWA

Piotr STAWIŃSKI

 

Redaktorzy tematyczni:

Krzysztof CZEKAJ - socjologia stosowana, dezorganizacja społeczna i kryminologia, problemy społeczne, praca socjalna, socjologia miasta
Mariusz DZIĘGLEWSKI - socjologia kultury, studia kulturowe, socjologia migracji
Aldona GUZIK - socjologia masowego komunikowania, media i polityka
Anna KARNAT-NAPIERACZ - współczesne teorie socjologiczne, tożsamość i podmiotowość
Małgorzata KRYWULT-ALBAŃSKA - procesy ludnościowe, socjologia migracji
Jadwiga MAZUR - procesy digitalizacji dziedzictwa kulturowego
Maria ROGIŃSKA - antropologia i socjologia kultury, socjologia religii
Maria Paula MALINOWSKI RUBIO - komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie
Tadeusz SOZAŃSKI - zastosowanie matematyki w naukach społecznych
Piotr STAWIŃSKI - dziedzictwo reformacji, socjologia religii
Michał WARCHALA - socjologia i filozofia religii, socjologia narodu
Teresa ZBYRAD - pomoc społeczna, praca socjalna, socjologia rodziny, socjologia ciała
 
Redaktor statystyczny:
Tadeusz SOZAŃSKI
 
Redaktorzy językowi:
Guy TORR, Olga KITLIŃSKA-SZOPA, Piotr RADZIĘDA, Natalia RYŚ
 
Recenzenci: wymienieni na stronach tytułowych poszczególnych numerów
 
Joomla templates by a4joomla