STUDIA SOCIOLOGICA XI (2019), vol. 2                                                   

pod redakcją / edited by: Krzysztof Czekaj, Barbara Wiśniewska-Paź

 

http://oldifis.up.krakow.pl/wp-content/uploads/StudiaSociologica2019_2/Sociologica-XI-vol.-2.pdf

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

Krzysztof Czekaj Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Barbara Wiśniewska-Paź Uniwersytet Wrocławski

WSTĘP/PREFACE                                                                                                                                                                            5

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Andrzej Bałandynowicz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Synkretyzm w miejsce scjentyzmu poznawczego w myśleniu o resocjalizacji jako systemie kulturowym                                       11

Błażej Kaucz UCC Ireland Organised

Crime in Poland – A Missing Link                                                                                                                                                    35

 

Adediran Daniel Ikuomola Adekunle Ajasin University

Foreign cartels and local accomplices: Criminality and deforestation in the Nigerian forest belt                                                     48

 

Maciej Szostak, Barbara Wiśniewska-Paź, Kamila Zarychta Uniwersytet Wrocławski

Krymigracja, kryminalizacja migracji a abolicja nieregularnej migracji                                                                                             63

 

Andrzej Łuczyszyn WSB we Wrocławiu

Interesy wspierające proces globalizacji jako elementy dezorientacji i ryzyka społecznego                                                           75

 

Katarzyna Grott Uniwersytet Wrocławski

Teorie drogi życiowej – konieczność czy wybór?                                                                                                                             86

 

Jarosław Stelmach Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Personalnego Apeiron

Znaczenie interpretacji znamion przestępstwa o charakterze terrorystycznym dla skuteczności prowadzenia działań antyterrorystycznych w Polsce                                                                                                                                                       101

 

Tomasz Kalisz Uniwersytet Wrocławski

Zarządzanie ryzykiem powrotu do przestępstwa                                                                                                                            112

 

Anna Kieszkowska Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Rodziny uwięzionych w środowisku lokalnym i konsekwencje pokoleniowe                                                                                 125

 

Andrzej Kacprzak Uniwersytet Łódzki

Nieformalne kręgi wsparcia w procesie reintegracji społecznej byłych więź- niów w perspektywie biograficznej                         139

 

Łukasz Cywiński WSZOP Katowice

Postpenitencjarna pomoc społeczna, instytucjonalne wsparcie osób opuszczających zakłady karne w Polsce                           164

 

Andrzej Kościołek Uniwersytet Jana Kochanowskiego 

Przestępstwa i dezorganizacja społeczna a Smart City – na podstawie strategii z miast średniej wielkości w Polsce                 175

 

Eugeniusz Moczuk Politechnika Rzeszowska

Wiedza nauczycieli o używaniu środków psychoaktywnych przez młodzież szkolną. Analiza socjologiczno-kryminologiczna   190 

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS WOKÓŁ XVII OGÓLNOPOLSKIEGO ZJAZDU POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

Krzysztof T. Konecki Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Samotność socjologa, czyli o niedoświadczaniu tego, co podstawowe. Esej socjologiczny                                                         205

 

Marcin Gacek Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Ja, My, Oni? Socjolog, społeczeństwo, perspektywa obserwatora (nie)zaangażowanego                                                           210

 

Mateusz Szast Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Wymiana myśli, integracja środowiska – sprawozdanie z XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we Wrocławiu                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                      215 

Joomla templates by a4joomla