STUDIA SOCIOLOGICA VI (2014), vol.1                                                       

SECULARIZATION, DESECULARIZATION, POSTSECULARISM

edited by: Michał WARCHALA

 

CONTENTS

PREFACE

Michał Warchala, Wprowadzenie: Sekularyzacja jako źródło cierpieńs. 5-8

Full text

Michał WarchalaIntroduction: Secularization and its discontentss. 9-12

Full text

 

CONTEXTS

Łukasz Kutyło, Między sekularyzacją a desekularyzacją. W poszukiwaniu globalnej teorii przemian religijnych/Between secularization and desecularization. Toward a global theory of religious change, s. 13-27

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Andrii Baumeister, Sekularyzacja i prawomocność Nowoczesności/Secularization and legitimacy of the Modern Age, s. 28-38

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Jennifer Guyver, Meaning under the Nova-Effect: The Role of Substantive and Functional Definitions in Charles Taylor’s A Secular Ages. 39-50

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Maria Rogińska, Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość w poszukiwaniu całości/The postmodern sacred. Science and spirituality in their search for the wholes. 51-68

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Stanisław Obirek, Pluralizacja, sekularyzacja, postsekularyzm/Pluralization, secularization, postsecularisms. 69-82

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Robert Borkowski, Teologia polityczna dżihadyzmu w perspektywie antropologii polityki/Jihadist political theology from the perspective of the anthropology of politicss. 83-98

Abstract   Streszczenie   Full text

 

RESEARCH

Panagiotis Pentaris, Religion, Secularism and Professional Practices. 99-109

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Erdem Damar, Complexities of the Secular/Islamic Divide and Multiple Secularisms in Turkey: The Anti-Capitalist Muslims in the ‘Gezi Park’ Protestss. 110-125

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Viktor Yelensky, Religion and Nation-Building in the Epoch.of Desecularization: The Case of Ukraine, s. 126-143

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Andrzej Gołąb, Poglądy wierzących i niewierzących. naukowców na to, jakie cechy przypisuje Bogu większość Polaków/What believer and non-believer Polish scholars think about the traits ascribed to God by the majority of Poles, s. 144-162

Abstract   Streszczenie   Full text

 

Andrzej Pankalla, Anna Wieradzka, Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa/Young Poles’ religious identity from the perspective of J. Marcia’s and K. Luyckx’s conceptions of identity, s. 163-177

Abstract   Streszczenie   Full text

 

COMMENTARIES AND REPORTS

Piotr Stawiński „Filozofia na użytek publiczny” – rola nauk społecznych według Roberta N. Bellaha, s. 178-184

Full text

 

Dorota Czakon,  Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków 28–29 X 2013), s. 185-186

Full text

 

 

Authors, s. 187

 

 

 

Joomla templates by a4joomla