STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017), vol. 1                                                   

pod redakcją / edited by: Jadwiga MAZUR

Studia Sociologica IX (2017), vol. 1 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Jadwiga Mazur, Dziedzictwo kulturowe w dobie nowych mediów w opinii uczestników sympozjump. 5-11

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Mariusz Dzięglewski, Aldona Guzik, Digitalizacja zasobów kultury w doświadczeniu twórców internetowych repozytoriówp. 12-33

Pełny tekst/Full text

 

Marian Niezgoda, Ewa Niezgoda, Nowe media jako kanał promocji kultury narodowej. Przykład Narodowego Instytutu Fryderyka Chopinap. 34-50

Pełny tekst/Full text

 

Filip Graliński, Daniel Dzienisiewicz, Piotr Wierzchoń, U bram lingwistycznej szczęśliwości, czyli kulisy projektu Odkrywka: cyfrowe zasoby kultury jako źródło mas danych językowychp. 51-62

Pełny tekst/Full text

Anna Olszewska, Joanna Gancarczyk, Wyszukiwanie wizualne w obiegu kultury: doświadczenia użytkownika, p. 63-82

Pełny tekst/Full text

 

Bartosz Drzewiecki, Digitalizacja i udostępnianie zdigitalizowanych materiałów archiwalnych w polskich archiwach państwowych – ewolucja polityki i przepisów prawap. 83-92

Pełny tekst/Full text

 

Aneta Pawłowska, Narzędzia cyfrowe w muzeum – w siedzibie, w sieci internetowej, w opinii turystów. Wyniki badań przeprowadzonych w województwie małopolskimp. 93-105

Pełny tekst/Full text

  

Izabela Franckiewicz-Olczak, Nowe media w muzeum. Demokratyzacja kultury a unifikacja muzeów i aktywizacja odbiorcówp. 106-114

Pełny tekst/Full text

  

Hadrian Ciechanowski, Projekt „Źródła genealogiczne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” jako przykład upowszechniania dostępu do materiałów archiwalnych przez archiwa państwowep. 115-122

Pełny tekst/Full text

 

Łucja Kapralska, Digitalizacja przeszłości i dziedzictwa kulturowego w społecznościach lokalnych – znaczenie i funkcjes. 123-135

Pełny tekst/Full text

Adrianna Paroń, Przestrzeń obywatelska a zachowanie dziedzictwa kulturowego na przykładzie Opolas. 136-147

Pełny tekst/Full text

 

Mateusz Torzecki, Jarosław Wasik, Multimedialna wystawa stała Muzeum Polskiej Piosenki w Opolus. 148-156

Pełny tekst/Full text

 

Sławomir Kapralski, Romowie w Internecie. Krytycznie o „Romopedii” (http://romopedia.pl)s. 157-166

Pełny tekst/Full text

RECENZJE/REVIEWS

Marta Juza, Recenzja książki Piotra Sztompki Kapitał społecznys. 167-173

Pełny tekst/Full text

Mirosław Boruta, Recenzja książki Natalii Rykowskiej, Polacy w Kazachstanie jako środowiskowychowawcze; Wołanie ze stepów. 80. rocznica deportacji Polaków z Ukrainy Sowieckiej na stepy Kazachstanu 1936–2016s. 174-177

Pełny tekst/Full text

 

Grzegorz Dutka, Recenzja ekspertyzy Archiwa społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywys. 178-191

Pełny tekst/Full text

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Dorota Czakon-Tralski, Sprawozdanie z konferencji „Religia a wyzwania współczesnościz perspektywy nauk społecznych” (Religion and the Challenges of the Present from a Social Sciences Perspective). Kraków, 17–19.11.2016s. 192-194

Pełny tekst/Full text

Anna Karnat, Sprawozdanie z konferencji „Polska Seksuologia. XXV Lat PolskiegoTowarzystwa Seksuologicznego”. Warszawa, 19–20.11.2016s. 195-201

Pełny tekst/Full text

 

Leszek Korporowicz, Mosty nadziei, czyli dziedzictwo kulturowe jako inspiracja dialogu. Komunikats. 202-206

Pełny tekst/Full text

 

AUTORZY/AUTHORS, s.207

Autorzy/Authors

 

Joomla templates by a4joomla