STUDIA SOCIOLOGICA IX (2017), vol. 2                                                   

pod redakcją / edited by: Piotr STAWIŃSKI

Studia Sociologica IX (2017), vol. 2 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Piotr Stawiński, Dziedzictwo reformacji.Wymiar społeczno-kulturowy, s. 5-9

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Michał Warchala, Max Weber, Werner Sombart i spór o znaczenie reformacji dla genezy zachodniej nowoczesności, s. 10-25

Pełny tekst/Full text

 

Maria Rogińska, "Niezamierzona reformacja" i początki nowoczesnej nauki, s. 26-43

Pełny tekst/Full text

 

Jerzy Sojka, Dziedzictwo teologiczne Marcina Lutra jako inspiracja dla współczesnej krytyki globalizacji, na przykładzie publikacji Światowej Federacji Luterańskiej, s. 44-55

Pełny tekst/Full text

Bogusław Tondera, Irenizm - irenologia. Bartłomiej Bythner Starszy (1559?-1629) i Witold Benedyktowicz (1921-1997) - dwa protestanckie spojrzenia na problematykę pokoju, s. 56-69

Pełny tekst/Full text

 

Antoni Szwed, Oliver Cromwell - purytatnin doskonały?, s. 70-86

Pełny tekst/Full text

 

Mariusz Misztal, Johna Knoxa opinia na temat rządów kobiet, s. 87-100

Pełny tekst/Full text

  

Paulina Napierała, Relacje między purytanami a kwakrami w XVII-wiecznej Nowej Anglii, s. 101-124

Pełny tekst/Full text

  

Grzegorz Pełczyński, Religijno-ideowe i społeczne źródła rosyjskiego ewangekalikalizmu, s. 125-142

Pełny tekst/Full text

 

Bożena Domagała, Polski Narodowy Kościół Katolicki a dziedzictwo reformacjis. 143-155

Pełny tekst/Full text

Grażyna Kubica, Krakowscy ewangelicy w społeczno-kulturowym krajobrazie miasta - od reformacji do połowy XIX wieku. Szkic z antropologii historycznejs. 156-186

Pełny tekst/Full text

 

Iwona Kłóska, Kultura zaufania. Charakter współzależności w warunkach zróżnicowania kulturowego środowiska pracys. 187-197

Pełny tekst/Full text

 

Sławomir Cebula, Adaptacja społeczna członków wspólnoty sikhijskiej w Raszynies. 198-207

Pełny tekst/Full text

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Michał Warchala, Powinowactwo z wyboru - Peter Berger między socjologią a teologiąs. 208-213

Pełny tekst/Full text

Dorota Czakon-Tralski, "Religia i historia" . Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej w Mińsku, kwiecień 2017s. 214-218

Pełny tekst/Full text

 

Grzegorz Kubiński, Sprawozdanie z 13.Konferencji Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego, Ateny 29.08.2017-1.09.2017 "(Un)Making Europe: Capitalism, Solidarities, Subjectvities"s. 219-222

Pełny tekst/Full text

 

Mariola Kulon, Bogdan Pliszka, Uwagi na kanwie raportu ze zwiadu badawczego. Albania 2016s. 223-230

Pełny tekst/Full text

RECENZJE/REVIEWS

Michał Warchala, John Witte, Reformacja praw. Prawo, religia i prawa człowieka w kalwinizmie u progu nowoczesności. Tłum. M. Dybowski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017, s. 231-235

Pełny tekst/Full text

Jakub Drath, Dziedzictwo kulturowe Reformacji w perspektywie polskiej i europejskiej: w 500-lecie wystąpienia Marcina Lutra, Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; red. K. Pilarczyk, współpraca W. Gajewski, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 2017, s. 236-239

Pełny tekst/Full text 

 

AUTORZY/AUTHORS, s.240

Autorzy/Authors

 

Joomla templates by a4joomla