STUDIA SOCIOLOGICA VI (2014), vol.2                                                   

W stronę demografii zaangażowanej. Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata

pod redakcją: Małgorzaty KRYWULT-ALBAŃSKIEJ

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Małgorzata Krywult-Albańska, Procesy demograficzne a problemy społeczne współczesnego świata, s. 5-9

Pełny tekst

Małgorzata Krywult-AlbańskaDemographic processes and social issues in the contemporary worlds. 10-14

Pełny tekst

 

KONTEKSTY

Krystyna Kluzowa, Długoterminowa opieka domowa nad niesamodzielnymi seniorami w starzejącej się Europie, s. 15-33

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Monika Adamczyk, Proces starzenia się populacji szansą na wzmocnienie działalności woluntarystycznej i prywatnych przepływów międzypokoleniowych w społeczeństwie polskims. 34-52

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Elżbieta Nieroba, Starzenie się społeczeństwa a przyszłość muzeums. 53-63

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Dorota Nowalska-Kapuścik, Demograficzne determinanty wzorów zachowań konsumpcyjnych. Uprzywilejowani czy marginalizowani–rozważania o sytuacji konsumentów „trzeciego wieku” w kontekście globalizacji rynku, s. 64-85

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Anna Prokop, Natalia Ożegalska-Łukasik, Marketing społeczny a stygmatyzacja osób starszych z demencją i depresją oraz ich rodzin w wybranych krajach Europys. 86-106

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Marzena Kruk, Zaburzenia psychiczne migrantów – analiza socjologicznas. 107-121

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

Maria A. Abramova, Galina S. Goncharova, Indigenous minority peoples of Russia:the dynamics of national policy, transformation of family and marriage relationss. 122-140

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Anton Lisnik, Katarina Greňová, Elimination of social inequalities as a prerequisite for reducing the risk of infectious diseasess. 141-155

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Małgorzata Krywult-Albańska, Wzrost demograficzny a perspektywy wyżywienia ludności świata. Zarys problemus. 156-171 

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst 

 

VARIA

Inga Subbotina, Demographic processes in Ukraine in the second half of the 20th – beginning of the 21st century in historical perspectives. 172-183

Pełny tekst

 

Karolina Krupa-Kotara, Andrzej Więcław, Fundusz pielęgnacyjny – odpowiedź na potrzeby starzejącego się społeczeństwa. Propozycje zmians. 184-192

Pełny tekst

 

RECENZJE

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Adam A. Zych, Przekraczając „smugę cienia”. Szkice z gerontologii i tanatologii.Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice, 2013, ss. 411, s. 193-197

Pełny tekst

 

 

Joomla templates by a4joomla