STUDIA SOCIOLOGICA VII (2015), vol.1                                                   

Ciało w przestrzeni społecznej. Współczesne problemy i wyzwania socjologii medycyny

pod redakcją: Teresy ZBYRAD

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Teresa Zbyrad, Wstęp s. 5-8

Pełny tekst

 

ARTYKUŁY

Katarzyna Gurczyńska-SadyGroźba zezwierzęcenia z wnętrza cywilizacjis. 9-17

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Hanna Dębska, Somatyzacja dominacji. Ciało w teorii socjologicznej Pierre’a Bourdieus. 18-38

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Jarosław Barański, Ciało i jego medioplastia. Uwagi wstępne na temat obrazowości ciałas. 39-53

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Radosław Łazarz, Ukryte piękno ciała. Wybrane aspekty konstrukcji ciała jako przedmiotu społecznego, s. 54-66

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Teresa Zbyrad, Przekształcanie ciała – tatuaż i piercing. Motywy osobiste i znaczenie społecznes. 67-77

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Beata Tobiasz-Adamczyk, Wybrane aspekty relacji pomiędzy socjologią medycyny a socjologią chorobys. 78-96

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Antonina Ostrowska, Kobiety 50+ w Polsce. Między wyzwaniami społecznymi a możliwościami zdrowotnymis. 97-114

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Justyna Przybyło-Szlachta, Psychospołeczne uwarunkowania i konsekwencje otyłości i zaburzeń obrazu siebies. 115-122

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

RECENZJE

Katarzyna Gurczyńska-Sady, Człowiek jako słowo i ciało.W poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu,Universitas, Kraków 2013 (Ireneusz Ziemiński)s. 123-135

Pełny tekst

 

Barbara Józefik, Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Perspektywa narracyjno-konstrukcjonistyczna w zaburzeniach odżywiania,Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2014 (Ewa Czerwińska-Jakimiuk)s. 184-192

Pełny tekst

 

Religion long forgotten. The importance of religion in education towards civil society, red. Dariusz Stępkowski, Andrzej Murzyn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014 (Piotr Stawiński)s. 139-142

Pełny tekst

 

Antonina Sebesta, Etyka i ethos „ludzi gór”, Fundacja im. Zofii i Witolda Paryskich, Zakopane 2014 (Janusz A. Majcherek)s. 143-145

Pełny tekst

 

 

 AUTORZY, s.146

 

Joomla templates by a4joomla