STUDIA SOCIOLOGICA VII (2015), vol.2                                                  

Komunikacja międzykulturowa w wielokulturowym społeczeństwie

pod redakcją: Marii Pauli MALINOWSKI RUBIO

 

Studia Sociologica VII (2015), vol. 2 (całość)

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

María Paula Malinowski Rubio, Wstęp s. 5-11

Pełny tekst

María Paula Malinowski Rubio, Preface s. 12-17

Pełny tekst

 

ARTYKUŁY

Leszek Korporowicz, Komunikacja międzykulturowa w perspektywie praw kulturowych, s. 18-34

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Sylwia Jaskuła, Wirtualna transformacja międzykulturowych kompetencji komunikacyjnych. O przemianach w pedagogice komunikacji, s. 35-49

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Aleksandra Winiarska, Mediacje międzykulturowe – rola i kompetencje mediatoras. 50-64

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Izabela Korbiel, Komunikacja międzykulturowa w czasie kryzysu, s. 65-76

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Piotr Stawiński, Religia w społeczeństwie wielokulturowym. Wybrane aspektys. 77-88

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Tomasz Paklepa, Komunikacja i tożsamość w małżeństwach mieszanych religijnie. Na przykładzie związków Polek z Arabami, s. 89-105

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Marek Butrym, Studenci zagraniczni w Lublinie. Studenci socjologii KUL, UMCS i medycyny Uniwersytetu Medycznego o swoich zagranicznych kolegachs. 106-119

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

  

Elizabeth Goode, Autoethnography from ‘In-between’: An Account of the Cultural Identity Construction of a Korean-Australian Adoptee, s. 120-138

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Porębski, Instytucjonalne uwarunkowania komunikacji międzykulturowej (na przykładzie historycznej analizy zmian w szwajcarskich instytucjach federalnych), s. 139-148

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Oleg Yarosh, Komunikacja a inkulturacja w wieloetnicznych sufickich wspólnotach Berlina, s. 149-165

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Władimir Fadieiev, Tożsamość i schizmogeneza. O społeczno-kulturowych uwarunkowaniach kryzysu ukraińskiego, s. 166-180

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Dorota Dziewanowska, Aspekt kulturoznawczy w kształceniu językowym studentów rusycystyki (w świetle rosyjskiej literatury glottodydaktycznej oraz praktyki nauczania rosyjskiej etykiety językowej), s. 181-193

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Nikitorowicz, Przemiany tożsamości na przykładzie Ukraińców Podlasia, s. 194-206

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Dróżdż, Czytelnictwo przedmiotem manipulacji w czasach stalinizmu w Związku Sowieckim i Polsce, s. 207-226

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

RECENZJE

Małgorzata Krywult-Albańska, Globalne nierówności w ujęciu wielowymiarowym,Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015 (Therborn Göran)s. 227-234

Pełny tekst

 

SPRAWOZDANIA

Dorota Czakon, Sprawozdanie z Konferencji Komunikacja międzykulturowas. 235

Pełny tekst

 

 

 AUTORZY, s.236

Pełny tekst

 

Joomla templates by a4joomla