STUDIA SOCIOLOGICA VIII (2016), vol.2                                                   

Criminology and Social Disorganization in the Globalised World. 

Theoretical and Practical Aspects

Kryminologia i dezorganizacja w globalnym świecie.
Aspekty teoretyczne i praktyczne

pod redakcją / edited by: Krzysztof CZEKAJ

Studia Sociologica VIII (2016), vol. 2 (całość)

SPIS TREŚCI / CONTENTS

 

WSTĘP / EDITOR'S INTRODUCTION

Krzysztof Czekaj, Kryminologia i dezorganizacja w globalnym świecie. Aspekty teoretyczne i praktyczne, p. 6-15

Pełny tekst/Full text

 

ARTYKUŁY/ARTICLES

Colin Sumner,The Rule of Law and Civil Rights in Contemporary Marxist Theoryp. 16-40

Pełny tekst/Full text

 

Niamh Hourigan, Rule-breaking, Inequality and Globalization: the Trans-nationalization of Irish Criminal Gangsp. 41-55

Pełny tekst/Full text

 

Błażej Kaucz, Legal professionsp. 56-66

Pełny tekst/Full text

 

Adediran Daniel Ikuomola, Rashidi Akanji OkunolaUrban Space and the Proliferation of Illegal and Substandard Crèche Facilities in Nigeria, p. 67-79

Pełny tekst/Full text

 

Andrzej Bałandynowicz, Epistemologiczno-fenomenologiczny obraz zjawiska zabójstwa typu podstawowegop. 80-89

Pełny tekst/Full text

 

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Czynniki sytuacyjne w etiologii zbrodni zabójstwa, p. 90-113

Pełny tekst/Full text

  

Anna Kieszkowska, Możliwości życiowe osób będących w konflikcie z prawemp. 114-129

Pełny tekst/Full text

  

Wojciech Dadak, "Przestępstwa bez ofiar" - zapomniana koncepcja czy aktualny problem kryminalnopolityczny?p. 130-142

Pełny tekst/Full text

 

Jadwiga Mazur, Hazard - droga wejścia do przestępstwa. Próba analizy zjawiska, s. 143-154

Pełny tekst/Full text

 

Eugeniusz Moczuk, Arkadiusz Leśniak-Moczuk, Postawy osób mieszkających w zintegrowanych społecznosciach lokalnych wobec przestępczości (na przykładzie Podkarpacia), s. 155-176

Pełny tekst/Full text

 

Barbara Nowak, Sytuacja służących kobiet w kontekście winy, kary i działań pomocowych na obszarach Krakowa w XIX w.s. 177-192

Pełny tekst/Full text

 

Łukasz Cywiński, Resocjalizacja z udziałem społeczeństwa oraz pomoc społeczna. Działania kuratora oraz pracownika socjalnego w środowisku lokalnyms. 193-201

Pełny tekst/Full text

 

Agnieszka Mucha, Diagnoza przestępczości osądzonej dla Krakowa Krowodrzy na podstawie analizy akt sądowychs. 202-217

Pełny tekst/Full text

 

RECENZJE/REVIEWS

Anna Fiń, Sudhir Venkatesh, Floating City. A Rogue Sociologist Lost and Foundin New York’s Underground Economy, Penguin Books New York 2014s. 218-222

Pełny tekst/Full text

 

Mirosław Boruta, Dawn L. Rothe i David O. Friedrichs, Crimes of Globalization. New Directions in Critical Criminology, Routlegde, London – New York 2015s. 223-224

Pełny tekst/Full text

 

Tatiana Majcherkiewicz, Hillary Potter, Intersectionality and Criminology. Disrupting
and Revolutionizing Studies of Crime, Routledge, London 2015
s. 225-229

Pełny tekst/Full text

 

Ewa Czerwińska-Jakimiuk, Mieczysław Ciosek, Beata Pastwa-Wojciechowska, Psychologia Penitencjarna,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2016
s. 230-234

Pełny tekst/Full text

 

SPRAWOZDANIA/REPORTS

Teresa Zbyrad, Sprawozdanie z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Socjologicznego „Solidarność w czasach nieufności", 14–17 września 2016, Gdańsks. 235-237

Pełny tekst/Full text

 

AUTORZY/AUTHORS, s.238

Autorzy/Authors

 

Joomla templates by a4joomla