STUDIA SOCIOLOGICA I (2006)                                                       - wróć do ARCHIWUM -

pod redakcją Anny Rębowskiej, współpraca: Mirosław Boruta

wersja elektroniczna tomu (w formacie image/x.djvu):

Pedagogiczna BC

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie,  s. 3

 

I. LUDZIE I KONCEPCJE 

Marzenna Jakubczak,  Rabindranath Tagore i jego idea jedności ogólnoludzkiej, s. 5-22

Abstract   

   

Roman Padoł, Fakt religijny jako fakt społeczny w koncepcji Stefana Czarnowskiego, s. 23-30

Abstract   

 

Antoni Komendera, Stanisław Ossowski o patriotyzmie i kosmopolityzmie, s. 31-42

Abstract   

 

Krzysztof Marczyk, "Społeczeństwo na deskach teatru" - koncepcja Ervinga Goffmana a lingwistyka kognitywna, s. 43-57

Abstract   

 

II. PROBLEMY

Anna Karnat-Napieracz, Tożsamość interakcyjna. Szanse i ograniczenia indywidualistycznego modelu socjalizacji w Polsce, s. 58-67

Abstract   

 

Anna Andrusiewicz, Elementy gotycyzmu w kulturowym wymiarze cyberpunka - triumf technologii nad romantyczną tradycją, s. 68-76    

Abstract   

 

Czesław Wróbel, Globalizm - w stronę totalitaryzmu i utopii, s. 77-90

Abstract   

 

III BADANIA

Ewa Czerwińska, Przestępczość agresywna młodzieży. Doniesienie z badań, s. 91-109

Abstract   

    

Marta Janik, Wileńska Rozgłośnia Radiowa oraz Środy Literackie - żywe ośrodki kulturalne międzywojennego Wilna, s. 110-126

Abstract   

    

Anna Rębowska, Percepcja przemian ustrojowych przez studentów: Śląsk a Małopolska, s. 127-134.

Abstract   

    

wróć do ARCHIWUM -

 

Joomla templates by a4joomla