STUDIA SOCIOLOGICA II (2008)                                                       - wróć do ARCHIWUM -

pod redakcją Anny RĘBOWSKIEJ

wersja elektroniczna tomu (w formacie image/x.djvu):

Pedagogiczna BC

 

SPIS TREŚCI

Od Redakcji,  s. 3

 

I. LUDZIE I KONCEPCJE 

Anna Karnat-Napieracz,  Od filozofii ku socjologii. Floriana Znanieckiego program reformy nauk humanistycznych, s. 5-24

Abstract   

 

Ewa Czerwińska, Kryminologia humanistyczna Leona Tyszkiewicza jako przykład koncepcji integracyjnej, s. 25-33

Abstract   

    

II. PROBLEMY

Janusz A. Majcherek, Spór o kulturowe uwarunkowanie demokracji, s. 34-44

Abstract   

   

Dominika Sozańska, Czy mamy w Polsce chadecję? s. 45-59

Abstract   

    

Anna Andrusiewicz, Transformacje kobiety w gotycyzmie. Kulturowa feminizacja zła, s. 60-68

Abstract   

    

Dorota Czakon, Kobiety na polskim rynku pracy, s. 69-83

Abstract   

 

Anna Żywot, Socjologiczny wymiar logopedii, s. 84-91

Abstract   

 

III BADANIA

Tatiana Majcherkiewicz, Kształtowanie polskiej regionalnej elity administracyjnej a wyzwania reintegracji Górnego Śląska w latach 1918-1939, s. 92-129

Abstract   

    

Michał ZajączkowskiSens czy bezsens stosowania aktu łaski generalej jako środka resocjalizacji? O amnestiach w obliczu doświadczeń Polski Ludowej, s. 130-143

Abstract   

    

Artur Jachna, Obchody Tygodnia Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej na terenie województwa krakowskiego w 1936 roku, s. 144-153

Abstract   

    

Anna Rębowska, Krakowskie "blokowiska" w sondażu studenckim, s. 154-170

Abstract   

 

Mirosław BorutaSocjolog wobec odmiany nazwisk we współczesnej polszczyźnie prasowej, s. 171-177

Abstract   

 

wróć do ARCHIWUM -

Joomla templates by a4joomla