STUDIA SOCIOLOGICA III (2010)                                                       - wróć do ARCHIWUM -

pod redakcją Ryszarda KANTORA

wersja elektroniczna tomu (w formacie image/x.djvu):

Pedagogiczna BC

 

SPIS TREŚCI

Wstęp,  s. 3

 

I. LUDZIE I KONCEPCJE 

Mirosław Boruta,  Spencer Wells - na ścieżkach do jedności, s. 4-13

Abstract   

    

Tadeusz Sozański, O znaczeniu przymiotnika "społeczny" u klasyków myśli socjologicznej i w głównych językach europejskich. Część I: Socjologia teoretyczna po zwrocie lingwistycznym, s. 14-50

Abstract   

    

Anna Karnat-NapieraczO kulturze jako toposie socjologicznej kategorii świadomości, s. 51-61

Abstract   

    

Ewa Czerwińska, Teoria naznaczenia społecznego i możliwości jej zastosowania w kontekście współczesnej przestępczości nieletnich w Polsce, s. 62-73

Abstract   

 

    

II. PROBLEMY

Dorota Czakon, Między starym a nowym krajem czyli o życiu na walizkach na przełomie XX i XXI wieku, s. 74-85

Abstract   

   

Mariusz Dzięglewski, Konflikty wewnętrzne w krajach światowych peryferii. Uganda - studium przypadku, s. 86-100

Abstract   

    

Bogdan Pliszka, Cel - Izrael. Wojna jako sens istnienia? s. 101-117

Abstract   

   

Wioletta Knapik, Aktywność społeczno-zawodowa kobiet wiejskich w Polsce, s. 118-133

Abstract   

 

III BADANIA

Ryszard Kantor, Zabawa przeszłością - zabawa w przeszłość. Historia uludyczniona, s. 134-149

Abstract   

    

Anna AndrusiewiczNarracja i konwencja gotycka w przekazach reklamowych, s. 150-157

Abstract   

    

Renata Hołda, Czy socjalizm był fajny? s. 158-170

Abstract   

 

Wojciech Muszyński, Nieświęte sacrum czy skaralizacja profanum? Istota i symbolika galerii handlowych w cywilizacji konsumpcyjnej, s. 171-181

Abstract   

 

Tatiana Majcherkiewicz, Elity administracyjne na Górnym Śląsku w latach 1990-1997. Przyczynek do studium przypadku, s. 182-212

Abstract   

 

wróć do ARCHIWUM -

Joomla templates by a4joomla