STUDIA SOCIOLOGICA VI (2014), vol.1

                                                                                                                                    -  wróć do archiwum -

Sekularyzacja, desekularyzacja, postsekularyzm

pod redakcją: Michała WARCHALI

 

SPIS TREŚCI

WSTĘP

Michał Warchala, Wprowadzenie: Sekularyzacja jako źródło cierpień, s. 5-8

Pełny tekst

Michał WarchalaIntroduction: Secularization and its discontentss. 9-12

Pełny tekst

 

KONTEKSTY

Łukasz Kutyło, Między sekularyzacja a desekularyzacją. W poszukiwaniu globalnej teorii przemian religijnych, s. 13-27

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrii Baumeister, Sekularyzacja i prawomocność Nowoczesnościs. 28-38

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Jennifer Guyver, Meaning under the Nova-Effect: The Role of Substantiv and Functional Definitions in Charles Taylor’s A Secular Ages. 39-50

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Maria Rogińska, Sacrum ponowoczesne. Nauka i nowa duchowość w poszukiwaniu całościs. 51-68

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Stanisław Obirek, Pluralizacja, sekularyzacja. postsekularyzms. 69-82

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Robert Borkowski, Teologia polityczna dżihadyzmu w perspektywie antropologii politykis. 83-98

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

BADANIA

Panagiotis Pentaris, Religion, Secularism and Professional Practices. 99-109

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Erdem Damar, Complexities of the Secular/Islamic Divide and Multiple Secularismsin Turkey: The Anti-Capitalist Muslims in the ‘Gezi Park’ Protestss. 110-125

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Viktor Yelensky, Religion and Nation-Building in the Epoch.of Desecularization: The Case of Ukraine, s. 126-143

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Gołąb, Poglądy wierzących i niewierzących. naukowców na to, jakie cechy przypisuje Bogu większość Polakóws. 144-162

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

Andrzej Pankalla, Anna Wieradzka Ponowoczesna tożsamość religijna młodych Polaków z perspektywy koncepcji Jamesa Marcii i Koena Luyckxa, s. 163-177

Abstract   Streszczenie   Pełny tekst

 

KOMENTARZE I SPRAWOZDANIA

Piotr Stawiński „Filozofia na użytek publiczny” – rola nauk społecznych według Roberta N. Bellaha, s. 178-184

Pełny tekst

 

Dorota Czakon,  Sprawozdanie z sympozjum Nowe oblicza duchowości (Kraków 28–29 X 2013), s. 185-186

Pełny tekst

 

Authors, s. 187

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla